Nyheter från det bolivarianska venezuela

Analyser och kommentarer om den bolivarianska revolutionen

28 maj 2007

Därför stödjer vi Venezuelas beslut om RCTV

Nedanstående artikel är ett initiativ för att samla arbetarrörelsen och vänstern kring solidaritet med revolutionen i Venezuela. Undertecknarna till debattartikeln kommer från olika delar av vänstern, men vi förenas i att vi inspireras av utvecklingen i Venezuela, som tar allt fler steg mot en demokratisering av samhället. Venezuela blir dag för dag mer och mer ett samhälle där människor tas tillvara, där deras behov tillfredställs - kort sagt, ett socialistiskt samhälle.

I helgen demonstrerade högern i Venezuela mot beslutet att inte låta tv-kanalen RCTV fortsätta sända via marknätet.
Detta har uppmärksammats mycket i media, och vi vill därför utreda några felaktigheter i rapporteringen, och samtidigt uttrycka vårt stöd för den venezolanska regeringens beslut. Det är uppenbart att kampanjen mot Venezuela i media har intensifierats i takt med att folket börjat ta sig makt underifrån, och drivit på regeringen att föra en verklig vänsterpolitik.
Åtgärden har beskrivits som en nedstängning. Detta är helt felaktigt, RCTV får fortsätta sända via kabel eller satellit, men lyfts ut ur marknätet då man aktivt deltog i statskuppen mot regeringen i april 2002, och dessutom upprepade gånger brutit mot lagarna som reglerar visande av reklam, nakenhet osv. I Sverige liksom i Venezuela finns en begränsad mängd marksända tv-kanaler, och därmed en uppsättning regler för att få sända via marknätet. Det är dessa regler som gjort att TV4 tidigare inte kunnat sända reklam obegränsat.

RCTV:s deltagande i kuppen uttryckte sig på en rad sätt. Stationens ägare Marcel Granier besökte t.ex. personligen presidentpalatset för att uttrycka sitt stöd till den tillfällige presidenten Pedro Carmona, som upplöste alla Venezuelas demokratiska institutioner. Man kunde också på RCTV se hur oppositionsledaren Carlos Ortega i den demonstration som inledde kuppen skrek att man skulle bege sig till presidentpalatset för att “kasta ut denna förrädare mot det venezolanska folket”. Samtidigt kunde man se en textremsa över bilderna av människor på väg till en konfrontation med de tiotusentals Chávezanhängare som då befann sig vid presidentpalatset: “Inte ett steg tillbaka” var budskapet. Utöver dessa tydliga övertramp bjöd RCTV in kuppmakare till studion, och när miljoner venezolaner gick ut på gatorna för att kräva att Chávez skulle komma tillbaka till presidentposten, vägrade de privata tv-kanalerna visa detta. Istället sände RCTV tecknad film. Man kan fråga sig hur länge TV4 skulle få fortsätta sända om de aktivt deltog i en statskupp mot den sittande regeringen.

Vi anser att det avgörande problemet i Venezuela är att ett litet fåtal mångmiljonärer kontrollerar den överväldigande delen av massmedia. Av dagstidningarna är 100 % privata, liksom 97% av tv-kanalerna och 99% av radiokanalerna. Sedan den bolivarianska revolutionen inleddes 1998 har dock de alternativa och lokala medierna blomstrat, till att nu omfatta hundratals radiostationer och webbsidor i hela landet. Fortfarande domineras medialandskapet i Venezuela kraftigt av en stark kritik mot regeringen, medan den stora majoritet av befolkningen som stödjer Hugo Chávez har svårare att göra sig hörd. Vi vill uttrycka vårt stöd för den venezolanska regeringens kamp för att bredda mediespektrat genom att stödja alternativa och lokala medier, och dess beslut att inte förnya marksändningstillståndet för RCTV när detta löper ut den 27:e maj.

Undertecknare:

Erik Andersson, Hands off Venezuela
Kalle Holmqvist, journalist och vårdare
America Vera-Zavala, författare
Kristin Linderoth, ledamot i SSU:s förbundsstyrelse
Seluah Alsaati, distriktsordförande Ung Vänster Storstockholm
Bosse Strömbäck, Vänsterpartiets partistyrelse
Peter Stolpe, ordförande SSU-Facken Stockholm
Jorge Capelán, antirasistiska tidskriften MANA
Emma Nilsson, SSU Västerbottens distriktsstyrelse
Albin Skog, vice ordförande Vänsterpartiet Västra Södermalm
Åsa Björnerbäck, ordförande SSU-Umeå
Krister Andersson, ordförande Vänsterpartiet Falun
Philip Gredfors, distriktsstyrelseledamot SSU Skåne
Mikael Åhman, styrelseledamot Marks SSU-kommun
John Lyshag, Hands off Venezuela
Martin Lööf, Hands off Venezuela
Fredrik Andersson, vice Ordförande Ung Vänster Tranås

02 maj 2007

Kort förklaring

Som läsare av denna blogg kunnat se har uppdateringstakten av bloggen sjunkit dramatiskt de senaste månaderna. Orsaken har varit delvis tråkiga: arbete och studier, men också upplyftande; kamp och organisering. Efter att ha varit betraktare och analytiker av en kamp som jag tidigare stått mitt uppe i under ett drygt år har jag hittat tillbaka till den.

Varje dag som "intellektuell" har känts underlig, som om något saknats, något jag inte kunnat hitta tillbaka till. Paradoxalt nog var det som upptog så mycket tid från kampen - Venezuela - min livlina för att inte förgås i bitterhet p.g.a. politiska motgångar. Nu mer än någonsin är jag övertygad om idéernas osårbarhet inför såväl reaktionär bespottelse som naket våld - i det Latinamerika som i åratal plågades av hycklande liberaler och mordiska fascister, båda till lika delar i USA:s ledband, har folken åter börjat resa sig mot imperialismen.

Efter en massiv dos berättigad revolutionsromantik (allt går jävligt bra i Venezuela...) väntar nu ett återvändande till återuppbyggnaden av arbetarrörelsen. I det arbetet går politiska och organisatoriska frågor hand i hand, riktig praktik föder korrekt politik och tvärtom. Som organisatoriskt ansvarig för Hands off Venezuela-kampanjen i Stockholm och aktivist i Ung Vänster Storstockholm kommer det bli svårt att hålla denna blogg rullande, speciellt som jag regelbundet skriver texter till www.handsoffvenezuela.se.

Därför blir min sista kommentar innan en längre paus från bloggandet: bli aktiv i arbetarrörelsen och Hands off Venezuela-kampanjen! Kampen mot högerregeringens klasspolitik och för den socialistiska revolutionen i Venezuela är två sidor av samma mynt - den internationella klasskampen. Vi ses i kampen!