Nyheter från det bolivarianska venezuela

Analyser och kommentarer om den bolivarianska revolutionen

27 februari 2007

Massakern - den bolivarianska revolutionens födelse

Idag, 27 februari, för 18 år sedan började den s.k. Caracazon, ett spontant folkligt uppror mot den dåvarande regeringens nyliberala politik med prishöjningar och liknande angrepp på vanligt folks levnadsvillkor. Upproret började tidigt på morgonen i Guarenas utanför Venezuelas huvudstad Caracas och spreds snabbt till hela Stor-Caracas. Överallt bröt folks vrede fram som en störtflod: kravaller avlöste varandra och butiker plundrades i jakt på varor fattiga venezolaner sällan eller aldrig hade råd att köpa.

Högerregeringen införde omedelbart undantagstillstånd och förberedde massakern: under ett fåtal dagar mördade polis och militär tusentals människor. Dödandet var som värst i Caracas fattiga områden, där de lik man kunde se i gathörnen snart fördes bort till massgravar av polisen och militären.

Två uppror och deras efterbörd

Sedermera avsattes den dåvarande presidenten Carlos Andrés Pérez för korruption. Innan dess var ett svar på regeringens massaker 1989 det militäruppror som Hugo Chávez iscensatte i februari 1992. Upproret misslyckades fullständigt militärt, samtidigt som den folkliga resningen i samband med militärernas aktion uteblev.

Lyckligtvis insåg Chávez detta och uppmanade därför i ett tidigt stadium soldaterna att lägga ner vapnen i ett tal inför nationen som blivit legendariskt i Venezuela, p.g.a. att Chávez både avblåste upproret i ett tidigt stadium, tog på sig det fulla ansvaret men samtidigt sa att man hade misslyckats "por ahora" - för tillfället - och att "nya möjligheter kommer att uppstå för att för att föra landet mot en bättre framtid".

Det är givetvis omöjligt att veta vad som hade blivit av den bolivarianska revolutionen om Chávez inte hade avblåst upproret i tid och hållit talet på det sätt han gjorde.
Ett slags bokslut över upproren 1989 och 1992 visar sig i valen 1998 och 2000: det första vanns överlägset av Hugo Chávez, och i det andra var hans huvudkonkurrent en annan deltagare i militärupproret: Fransisco Arias Cardenas. Tillsammans erövrade de drygt 90% av rösterna.

Tillägg: Dagens Chavez länkar till denna musikvideo om Caracazon, Lloviznando Cantos heter gruppen och sången heter "Un 27 de febrero 1987".


1 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida